Baduhenna´s Geschiedenis


De Godin Baduhenna is heden voornamelijk bekend vanuit de geschriften van de Romein Tacitus, die leefde van circa 56 tot 117 na nul. Het plaatsje Beetgum (Friesland) heette vroeger Baduheim, mogelijk vernoemt naar de Godin Ba­du­hen­na (zie Sæmundr.org), doch dit ligt te noordelijk om via de Rijn te bereiken zoals Tacitus dat beschreef. Tacitus brengt de Godin Baduhenna in verband met een aan haar gewijd heilig bos.

Dat heilige bos moet ergens in de buurt van Velsen gelegen hebben, historici denken bijvoorbeeld aan ergens tussen Velserbroek en Heiloo. Heiloo was een tijd lang de vermoedelijke lokatie van het heilige bos van Baduhenna, want Heiloo zou "heilig bos" betekenen. De naam Heiloo betekend echter niet zoals men altijd dacht "heilig bos" maar "heilige hoogte" (Zie Heiloo Online).   Door het ontbreken van archeologische vondsten van een slag met de Romeinen valt Heiloo dus af.
Ergens in de buurt van Velsen, toen deel van West Friesland, vondt de slag van Baduhenna plaats. De Friezen stonden in eerste instantie welwillend tegenover de Romeinen, Tacitus vermeld dat de Friezen ooit de Romeinse militair Drusus hadden geholpen nadat hij gestrand was tijdens een expeditie tegen de Chauken in het huidige Oost-Friesland. De Friezen betaalden tevens belasting aan de Romeinen.

Die belastingen werden echter steeds onredelijker. In 28 na nul breekt de hel los, de Friezen waren de Romeinse belastingen toen meer dan zat en kwamen in opstand. Ze vielen met veel geweld het Romeinse fort 'Castellum Flevum' bij Velsen aan. Bij de aanleg van de Wijkertunnel (bij Beverwijk en Velsen) vondt men dit Romeinse fort terug dat rond 28 na nul inderdaad vernietigd was. Archeologen vonden een rond 28 na nul verwoest Romeins fort, vele skeletresten en loden slingerkogels in de haven en lijken in de waterputten waarmee de bronnen vergiftigd waren. Bij Velserbroek zijn vondsten gedaan van een cultusplaats waar o.a. (geofferde) Romeinse wapens gevonden zijn. Nadat de Friezen Castellum Flevum bij Velsen aangevallen hadden trokken ze zich terug in het heilige bos van de Godin Baduhenna. De Romeinen hadden per schip versterkingstroepen naar Velsen gestuurd. De Romeinen moesten dijken en bruggen aanleggen om de zich toch in de nabijheid bevindende Friezen te kunnen bereiken. Doch wederom werden ze in het heilige bos van de Godin Baduhenna verslagen, zo'n 900 Romeinse soldaten kwamen om. De Romeinen die het overleefd hadden, zo'n 400 man, vluchten naar een nabijgelegen Romeinse villa van Cruptorix, doch mogelijk in verwarring gebracht door de kraai van de Godin Baduhenna zochten ze verraders binnen hun gelederen (waar zich ook Germanen onder bevonden) en vernietigde ze elkaar. Dit is de geschiedenis in gegaan als de slag van Baduhenna. De nederlaag kwam zo hard aan bij de Romeinen dat ze sindsdien nooit verder gekomen zijn dan Velsen. De Romeinse Keizer Tiberius zwijgt erover en na een aantal tegenslagen besluit keizer Claudius in 47 na nul om het gebied voorgoed met rust te laten.
(Geraadpleegde bronnen: Universiteit Groningen - Baduenna   & de boeken: Het land van Hilde, Blz.78 en verder en Rome aan de Noordzee van A. Bosman)

In de eerste eeuw na nul overwonnen de Friezen de Romeinen, ze stopten de Romeinse invasie definitief! Het fort bij Velsen werdt vernietigt en de Romeinen werden verslagen in het heilige bos van Baduhenna. Na de slag van Baduhenna waren de mensen die ten noorden van Velsen woonden vrij van de Romeinse bezetting. De Romein Tacitus deed hier in zijn boeken verslag van. De Friezen die ten Noorden van Velsen leefden stopten met hun Godin van de strijd de Romeinen. Wat Boudicca in Engeland en Vercingetorix in Frankrijk niet gelukt was, was hier met de hulp van de Godin Baduhenna wel gelukt!!!
De Godin Baduhenna is dus een machtige Godin!!!


Martin Roek

Copyright-Left © 2012 - Godinnen.info