Betekenis van de Godin voor vandaagWe hebben gezien dat de Godin Baduhenna in het verleden betrokken was bij het succesvol tegenhouden en daarna buitenhouden van de Romeinse bezetters.
Baduhenna is dus een Godin van de strijd, van de overwinning en van wat de overwinning met zich mee brengt. Strijd is ook een mentaliteit, je pakt problemen strijdbaar aan, het zijn geen problemen maar uitdagingen. Wanneer je blind ten strijde gaat geeft dat problemen, ga je met oog voor de realiteit ten strijde dan zal de Godin Baduhenna danwel de Godin Boudunnea je naar een succes leiden.


Wanneer je strijd tegen onrecht, onverdraagzaamheid, vooroordelen, onder­druk­king, overheersing, vervuiling, vernietiging, enz., heeft het weinig effect de strijd hiertegen blind aan te gaan. Het is beter jezelf goed te informeren, de "vijand" goed te leren kennen en rustig naar zwakke plekken te zoeken.
Wanneer je dan je pijlen rustig en beheerst op het onrecht afvuurt, is de kans groter dat je je doel effectief raakt.
Soms is een frontale aanval weinig effectief, soms kan je beter met de "vijand" een stukje meebewegen en diens eigen kracht tegen zichzelf gebruiken.
Door bijvoorbeeld vragen te stellen over diens onrecht en/of vooroordelen, waardoor je door belangstelling te tonen voor de persoon, door vragen te stellen, de betreffende persoon laat nadenken en doordenken, totdat die in z'n eigen vooroordelen en/of onrecht vastloopt, zich hiervan vanuit zichzelf bewust wordt.


Ook geweldadige bezetters zijn met heel diverse strijd technieken aan te pakken. Bijvoorbeeld Mahatma Gandhi heeft ons laten zien dat je ook met geweldloze strijd onderdrukkende overheersers het land uit kan krijgen.
Onrecht, vooroordelen en onzin kan je ook bestrijden met goed onderbouwde informatie. Je kan mensen ook "bevrijden" van zelfopgelegde, onderdrukkende gedachtensystemen met het wapen van informatie.


De Godinnen Baduhenna en Boudunnea staan ons bij in de strijd, steunen ons in het behalen van de overwinning. Deze Godinnen vertegenwoordigen een spiritualiteit, een levenshouding, die niet alleen maar lief en aardig is, maar die strijdbaar is, die geen onzin accepteerd, kritische vragen kan stellen, grenzen stelt.

De Godinnen Baduhenna en Boudunnea passen dus perfect in de moderne tijd!


Martin Roek
Copyright-Left © 2012 - Godinnen.info