Duistere Godinnen?


Godinnen zoals Baduhenna en Boudunnea
worden wel gezien als duistere Godinnen omdat ze verbonden zijn met de strijd, oorlog en de dood. Mensen vinden dit enge, duistere zaken, dus het domein van duistere Goden en Godinnen.
In de westerse cultuur is de dood vaak een vijand die bestreden moet worden, doch de dood is een essentieel onderdeel van het leven, zonder de
transformatie van de dood is leven niet mogelijk.

De oorlog en strijd zijn vaak tegen overheersing en onderdrukking en voor het behoud van vrijheden en zelfbeschikking. De Goden en Godinnen van de strijd, oorlog en overwinning hebben dus meerdere kanten dan alleen duistere!
Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, vrede is ook vrijheid, vrijheid van angst, vrijheid van onderdrukking, vrijheid van geweld.
Oorlog en strijd kunnen bevrijden en vrede brengen. De weg van de krijger kan je innerlijk sterker maken en daarmee meer innerlijke vrede brengen... (BansheeArts.com - Warriorship: the Gift of Peace).

Duistere Goden en Godinnen impliceren tevens Lichte Goden en Godinnen, die dan veilig, lief, vredig en licht zouden zijn.
Met Duistere Goden en Godinnen moet je uitkijken en ze repectvol benaderen, de Lichte Goden en Godinnen zijn minder snel geïrriteerd... Men zegt dat de lessen van de Duistere Goden en Godinnen harder zijn, maar zijn die van de Lichte Goden en Godinnen dan makkelijker?
Reageren Lichte Goden en Godinnen vergevingsgezinder wanneer ze beledigd zijn? De Godin Brigid zou dan een Lichte Godin zijn, doch Brigid heeft tijdens de slag rond Dunbulloge naar men zegt actief de kant gekozen die streedt tegen de kant gesteund door de "Duistere" Godin Badb, en de kant gesteund door Brigid won de slag. De Godin Brigid is verbonden met vuur, vuur dat ons kan verwarmen en waarin we wapens kunnen smeden, tevens vuur dat huizen, bossen, alles kan verteren. Áine is een Godin van de zon en vruchtbaarheid die echter Crom Cruach elk jaar helpt met het stelen van de oogst. De Dagda; God der wijsheid en overvloed, heeft een knots waarmee Hij acht mensen tegelijk kan doodslaan.
 (Daimler Blz.60-61  en  John Beckett)

Alle Goden en Godinnen hebben hun lichte en hun duistere kant, alles in de natuur heeft 'n lichte en een duistere kant, alle mensen hebben een lichte en een duistere kant. Niets is zwart-wit!
De ethiek van de eeuwenoude Goden kan anders zijn dan onze eigen ethiek en ook niet overeen komen met wat voor ons goed uit komt.
Er bestaan geen "Duistere" en "Lichte" Goden en Godinnen, evenals het concept van "Zwarte" en "Witte" magie volslagen onzin is. Alles heeft een goede en een slechte kant, wat in de ene situatie goed is kan in een andere situatie slecht zijn, wat voor de één goed is, is slecht voor de ander, wat in een grote dosis giftig is, is in een afgemeten dosis medicinaal.
De Goden en Godinnen van de strijd, oorlog, dood en overwinning hebben meer nuances en bovendien ook meer aspecten, zoals soe­ve­reini­teit, grenzen stellen, profeteren, de periode van vrede na een overwinning, bevrijding van onderdrukkers! Bevrijding van bezetters die hoge belastingen opleggen...

Godinnen van de strijd zoals de Baduhenna en Boudunnea als duister zijnde labellen is éénzijdig en kortzichtig, daarmee mis je belangrijke nuances en aspecten van deze Godinnen!


Martin Roek


Copyright-Left © 2012 - Godinnen.info