Het Land van Hilde

Archeologie in het Noord-Hollandse kustgebied

Claudia Dekkers, Gaston Dorren, Rob van Eerden

128 Blz., ISBN 978 90 5345 2882     
Uitgeverij Stichting Matrijs, 2007     


Ruim tweeduizend jaar geleden lag er aan de kust van Noord Holland een fascinerend landschap met strandwallen, kwelders en kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn - het Oer-IJ - stroomde hier doorheen, en vond bij Castricum een uitweg naar zee. In de waterrijke delta leefden kleine groepen prehistorische boeren.

In de laatste eeuwen voor Christus vestigden zich nieuwkomers aan de kust: Friezen. Het waren bekwame boeren en kundige vaklieden, die slim gebruik wisten te maken van de natuurlijke rijkdom van hun omgeving. Hun komst luidde een bloeitijd in van het kunstgebied tussen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. De Friezen woonden en boerden op misschien wel het meest vruchtbare land dat er in het toenmalige Holland voorhanden was. Ze onderhielden intensieve handelscontacten: eerst met de Romeinen, later met volkeren rond de hele Noordzee.

Het land van Hilde vertelt op een toegankelijke wijze - met gebruik van prachtige illustraties - het verhaal van deze Friese boeren. We volgen ze vanaf het moment dat zij zich aan de Noord-Hollandse kust vestigden tot de komst van de christelijke missionarissen, rond het jaar 750. We maken kennis met Hilde, de jonge vrouw op de voorkant van dit boek. Zij leefde in de vierde eeuw in de omgeving van Castricum. Aan de hand van Hilde ontdekken we de rijke cultuur van de ´Hollandse Friezen´: hun dagelijkse leven, hun gebruiken, hun taal en hun geloof. Een leefwereld waar we vandaag de dag nog verrassend veel van terugvinden.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Terug

Copyright-Left © 2012 - 2252 Godinnen.info