Welkom
Baduhenna (ook: Baduenna, Baduhennae) is een Nederlandse Germaanse strijdgodin. "Badu" komt waarschijnlijk van het Germaanse woord "Badwa" = "strijd". De naam van de Godin Baduhenna is heden alleen bekend vanuit de geschriften van de Romein Tacitus, die leefde van circa 56 tot 117 na nul. Tacitus brengt de Godin Baduhenna in verband met een aan haar gewijd heilig bos.

Boudunnea is een Keltische strijdgodin.
De naam van de Godin Boudunnea is heden alleen bekend vanuit gevonden votiefstenen. Het eerste deel van Haar naam; ·Boud´ komt van de Keltische wortel 'Boudi' en betekend 'overwinning'. De Godin Boudunnea is dus een strijdgodin.

Letterlijke strijd in de vorm van oorlog en vechten kan bloederig zijn en is negatief geladen. Die strijd kan meer vrijheid tot gevolg hebben zoals dat in de verre geschiedenis het geval was (de slag van Baduhenna) en heeft dan een positief geladen gevolg.

Strijd is ook een mentaliteit, je pakt problemen strijdbaar aan, het zijn geen problemen maar uitdagingen. Wanneer je blind ten strijde gaat geeft dat problemen, ga je met oog voor de realiteit ten strijde dan zal de Godin Baduhenna danwel de Godin Boudunnea je naar een succes leiden.
Lees hier meer over wat de Godin vandaag kan betekenen.

Hoewel deze Godinnen wat betreft naam en betekenis erg op elkaar lijken, zijn ze historisch nooit met elkaar in verband gebracht. Beidde Godinnen hebben wel een vergelijkbare energie, een vergelijkbaar archetype rond strijd en overwinning.
Daarom heb ik deze Godinnen samen één website gegeven.

Martin Roek


Copyright-Left © 2012 - Godinnen.info