Het epos van Gilgames

Vertaald uit de verschillende grondteksten,
ingeleid en geannoteerd door Herman Vanstiphout

ISBN 90 5875 101 5, 302 Blz. 
Uitgeverij SUN, 2001 


De thematiek is van alle tijden: de jonge en overmoedige held, in dit epos Gilgames , verricht heldendaden, meet zich met de goden en verkent alle gebieden tussen hemel en aarde, dit alles om de onsterfelijkheid te winnen. Maar het eeuwige leven blijft hem ontzegd.
Het Gilgames-epos begon rond 2000 v.C. vorm aan te nemen in het zuiden van Mesopotamië. Het groeide uit tot het eerste voldragen literaire werk van de wereldliteratuur.
Rond 1200 v.C. kreeg het epos in elf Tabletten zijn klassieke vorm. Geheel compleet zijn de tekstgetuigen niet, maar na recente vondsten en nieuw onderzoek kan het Gilgames-verhaal nu eindelijk behoorlijk worden gereconstrueerd en gepresenteerd.

´Een vertaling die behalve het epos zelf ook de geschiedenis van de ontcijfering meelevert.´ de Volkskrant


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Terug

Copyright-Left © 2012 - 2343 Godinnen.info