In Moerassen & donkere wouden

De Romeinen in Germanië

Tacitus
Vertaald door Vincent Hunnink
Ingeleid en toegelicht door Jona Lendering

276 Blz., ISBN 978 90 253 0454 6     
Uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2015     


Tacitus beschrijft in zijn grote geschiedwerken meestal de politieke realiteit. Daarnaast richt hij zijn aandacht op onherbergzaam gebied aan de randen van het rijk, waar een beschaafde Romein eigenlijk niets te zoeken had. Lezen we Tacitus´ teksten in één bundel bij elkaar, dan ontstaat een uniek beeld van het barre, noordelijke deel van Europa in de Romeinse tijd.
Dit boek, dat vertalingen bevat van delen uit Annalen, Historiën, Germanen en Agricola biedt een gedetailleerde beschrijving van de Germanen en het gebied waar ze wonen. En van Romeinse militaire avonturen in dat deel van het rijk.
In moerassen en donkere wouden laat zien dat de Germanen primitieve, bierdrinkende dobbelaars zijn. Maar ook onvervaarde krijgers, voor wie de Romeinen maar beter kunnen oppassen. Tacitus vertelt over muiterijen en opstanden, ook binnen de Romeinse legioenen, over wrede moordpartijen en complotten in de woeste landen voor en achter de Rijn. Geen wonder dat Rome daarop nooit volledig greep kreeg...

Publius Cornelius Tacitus (ca.55-117) was een Romeins consul, historicus, schrijver en redenaar. Hij wordt wel beschouwd als de grootste historicus van de Romeinen.

Vincent Hunink (Radboud Universiteit Nijmegen) publiceert als vertaler Latijn en Grieks sinds 1990. Hij vertaalde onder meer werken van Apuleius, Cicero en Seneca. Van Tacitus vertaalde hij eerder Leven van Agricola & De Germanen (2000), Tegen het verval van de retorica (2003), De opstand van de Bataven (2003) en Historiën (2010).

Jona Lendering, die Tacitus teksten becommentarieerde, is historicus en de auteur van onder andere De klad in de klassieken, een liefdesbetuiging aan de bestudering van de Oudheid.

´Hunninks radicale, klankrijke vertaling van Tacitus Historiën is onthutsend, en daarom een meesterstuk van ongekende klasse.´ Piet Gerbrandy in de Volkskrant.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Het werk van Tacitus
is in het Engels te lezen op: Sacret-Texts.com

Terug

Copyright-Left © 2012 - 2343 Godinnen.info