Van Achilleus tot Zeus

Thema´s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater
Eric M. Moormann & Wilfried Uitterhoeve

ISBN 90 6168 272 X, 326 Blz. 
Uitgeverij SUN, 1987 


De antieke mythe is een stramien waarop voordurend nieuwe varianten worden geborduurd. Dat was zo in de oudheid en dat geldt voor de westerse cultuur nog steeds, tot op de dag van vandaag. De auteurs geven in 136 beschrijvingen, gegroepeerd rond de belangrijkste figuren, de klassieke mythen in hun verschillende varianten weer, en zetten tevens uiteen hoe de mythen hun neerslag hebben gevonden in de beeldende kunst en de letteren van de oudheid.
Daarbij laten ze het niet, en vooral in dat opzicht is dit boek nieuw: zij traceren ook de verwerking van de motieven uit de mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater ná de oudheid, vanaf de middeleeuwen tot heden. De lezer kan zich aldus een beeld vormen van de zeer uiteenlopende bewerkingen en symbolische functies van de mythologische figuren na de oudheid. Dit boek biedt een handzaam, toegankelijk overzicht voor elke geïnteresseerde lezer, muziekliefhebber, museum- en theaterbezoeker.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Terug

Copyright-Left © 2012 - 2252 Godinnen.info